More than sensors+automation
Søg

Serviceinititativ fra ZVEI

Automatisering bliver en stadig mere vigtig faktor, når det gælder at sikre højere produktivitet. Den løbende udvikling af produkter, systemer og løsninger kræver ekspertrådgivning og -service i hele produktets levetid.

Brugere af automatiseringsløsninger fokuserer i stadig højere grad på deres kernekompetencer. De forventer derfor kompetent service fra leverandører af produkter, systemer og løsninger. Eksempelvis forventer man af få support helt fra designfasen og under hele produktets levetid, herunder opdatering og opgradering. For at kunne leve op til disse forventninger fra kunderne udvider medlemsvirksomhederne i ZVEI deres serviceudbud.

 

Med henblik på at opnå større gennemskuelighed har medlemsvirksomhederne af ZVEI omstruktureret og omdefineret deres serviceydelser. De er modulopbyggede, så de kan udbydes og vælges i den nødvendige kombination.

Du finder flere oplysninger om basiskonstruktionen og en beskrivelse af klasserne i brochuren om ZVEI.

Download Prospect Services in Automation (PDF file)

Som langvarigt medlem af ZVEI støtter JUMO "Services in Automation" initiativet og har indført den nye struktur for serviceklasser.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte

Frank.Blasinger@jumo.net

.