More than sensors+automation
Søg

Kalorimeter

JUMO HEATtemp - temperatur følerpar med forskellige følerudformning (902401)
JUMO HEATtemp - temperatur følerpar med forskellige følerudformning (902401) China RoHS-20

 • For temperaturer fra 0 til 150 °C
 • Kombination af forskellige temperaturføler versioner af alle kendte JUMO med typegodkendelsesattester til et temperaturfølerpar
 • Temperaturfølerpar med forskellige kabellængder
 • Egnet til kompakte varmemålere
 • Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW 202 og FW211
 • Produktion ifølge modul D (MID)
 • Matchede tilbehør til installation af temperaturfølerene (se typeblad 902440 og 902442)

JUMO HEATtemp – Indskrunings-modstandstemperaturføler for direkt indbygning med tilslutningshovede for kaloriemålere (Type DL) (902427)
JUMO HEATtemp – Indskrunings-modstandstemperaturføler for direkt indbygning med tilslutningshovede for kaloriemålere (Type DL) (902427) China RoHS-20

 • Temperaturer fra 0 til 180 °C
 • Typeafprøvningsattest for varmemåler MID
  som udskiftelig temperatursensor
 • Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW 202 og FW 211
 • Parring og overensstemmelseserklæring efter MID
 • Produktion certificeret efter modul D (MID) (CE og metrologisk mærkning)

JUMO HEATtemp - Indskrunings-modstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningskabel til direkte installation (type DS/DL) (902428)
JUMO HEATtemp - Indskrunings-modstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningskabel til direkte installation (type DS/DL) (902428) China RoHS-20

 • Temperaturer fra 0 til 180 °C
 • Typeafprøvningsattest for varmemåler MID som udskiftelig temperaturføler
 • Opfylder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW202 og FW211
 • Parring og overensstemmelseserklæring iht. MID
 • Produktion certificeret i henhold til modul D (MID) (CE og metrologisk mærkning)

JUMO HEATtemp indsstiks-modstandstemperaturføler for varmemåler med tilslutningkabel for montering i dyklommer, type PS / PL (90.2435)
JUMO HEATtemp indsstiks-modstandstemperaturføler for varmemåler med tilslutningkabel for montering i dyklommer, type PS / PL (90.2435) China RoHS-e

 • For temperaturer mellem 0 til 180 °C
 • Godkendelse for MID-varmemåler - og national Tysk certificering til kølemåler som udskifteligt temperaturføler
 • Opfylder kravene efter EN1434 og AGFW 202 og FW211
 • Parring og overensstemmelseserklæring i henhold til den tyske MessEG og MID
 • Produktion efter modul D, MID certificeret (CE og metrologi - mærket)
 • Afstemt tilbehør for montage (se typeblad 902440 og 902442)

JUMO HEATtemp - Indstiksmodstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningshoved og montering i dyklomme, type PL (902437)
JUMO HEATtemp - Indstiksmodstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningshoved og montering i dyklomme, type PL (902437) China RoHS-20

 • Til temperaturer fra 0 til 180 °C
 • Typeafprøvningsattest for varmemåler MID som udskiftelig temperaturføler
 • Godkendt til kølemåler og kombinerede køle- og varmemålere
 • Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW 202 og FW 211
 • Parring og overensstemmelseserklæring til MID
 • Produktion certificeret efter modul D (MID) (CE og metrologisk mærkning)
 • Tilbehør til installation (Typeblad 902440)

JUMO HEATtemp - Indstiknings-modstandstemperaturføler til varmemålere med tilslutningskabel for montage i dyklommer (type PS/PL) (902438)
JUMO HEATtemp - Indstiknings-modstandstemperaturføler til varmemålere med tilslutningskabel for montage i dyklommer (type PS/PL) (902438) China RoHS-e

 • Temperaturer fra 0 til 180 °C
 • Typeafprøvningsattest for varmemåler MID som udskiftelig temperaturføler
 • Opfylder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW202 og FW211
 • Parring og overensstemmelseserklæring iht. MID
 • Produktion certificeret i henhold til modul D (MID) (CE og metrologisk mærkning)
 • Tilbehør til installation ( se typeblad og prisblad 902440 og 902442)

JUMO HEATtemp - Indskruet modstandstermometer til kombinerede køle-/varmemålere med tilslutningshoved for direkte installation, type DL (902454)
JUMO HEATtemp - Indskruet modstandstermometer til kombinerede køle-/varmemålere med tilslutningshoved for direkte installation, type DL (902454) China RoHS-20

• For temperaturer fra 0 til 120 °C (køle) og 0 til 180 °C (varme)
• Typegodkendelsesattest til varmemålere MID og national godkendelse til kombinerede varme- og kølemålere som udskiftelige temperatursensorer
• Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW 202 og FW 211
• Parring og overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med tysk MessEG og MID
• Produktion ifølge modul D (MID) certificeret (CE og metrologisk mærkning)

JUMO HEATtemp - Indskrunings modstandstemperaturfølere til kombineret køle- og varmemåler for direkte installation (Type DS/DL) (902455)
JUMO HEATtemp - Indskrunings modstandstemperaturfølere til kombineret køle- og varmemåler for direkte installation (Type DS/DL) (902455) China RoHS-20

 • For temperaturer fra 0 til 120 °C (køling) og 0 til 180 °C (varme)
 • Typeafprøvningsattest for varmemålere MID og national godkendelse
 • Til kølemålere som udskiftelig temperaturføler,
  overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW 202 og FW 211
 • Parring og overensstemmelseserklæring i henhold til den tyske MessEG og MID
 • Produktion certificeret efter modul D (MID) (CE og metrologisk mærkning)

JUMO HEATtemp - Indstiks modstandstemperaturfølere til kombinerede køle- og varmemålere med tilslutningshoved og til montage i dyklommer (type PL) (902464)
JUMO HEATtemp - Indstiks modstandstemperaturfølere til kombinerede køle- og varmemålere med tilslutningshoved og til montage i dyklommer (type PL) (902464) China RoHS-20

• For temperaturer fra 0 til 120 °C (køling) og 0 til 180 °C (varme)
• Typeafprøvningsattest til køling og kombineret køle-/varmemålere
• Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW 202 og FW 211
• Parret og overensstemmelseserklæring i med tysk MessEG og MID
• Produktion ifølge modul D (MID) certificeret (CE og metrologisk mærkning)
• Afstemt tilbehør til installation i for af dyklommer mv. (datablade 902440 og 902442)

JUMO HEATtemp - Indstiks-modstandstemperaturfølere til kombinerede køle- og varmemålere med tilslutningskabel for montage i dyklommer (type PS/PL) (902465)
JUMO HEATtemp - Indstiks-modstandstemperaturfølere til kombinerede køle- og varmemålere med tilslutningskabel for montage i dyklommer (type PS/PL) (902465)

 • For temperaturer fra 0 til 120 °C (køle) og 0 til 180 °C (varme)
 • Typeafprøvningsattest for varmemålere MID og national godkendelse til kølemåler som udskiftelige temperatursensorer
 • Overholder kravene i DIN EN 1434, AGFW FW202 og FW211
 • Parring og overensstemmelseserklæring i henhold til den tyske MessegungsG og MID
 • Produktion ifølge modul D (MID) certificeret (CE og metrologisk mærkning)
 • Tilbehør til installation (type og prisblad 902440 og 902442)