More than sensors+automation
Søg

JUMO heatTHERM-AT & JUMO heatTHERM-DR (603070) - påbygningstermostat

Egenskaber

  • Kapillarrørs-målesystem
  • Moment kontakt
  • Temperaturkompensation
  • Push-In® Klemmer
  • Montering- og betjeningsvenligt

Udførsel efter DIN EN 14597

Kundefordele

Processikker
Omgivelsestemperatur påvirkning at termostatens måle-system bliver kompenseret via 2 bimetal-temperatur-kompensationsskiver, herved opnås en høj gentagelsesnøjagtighed.

Tidsbesparende
Med push-in® tilslutningsteknik reduceres installationstiden væsentligt i forhold til almindelig skrueterminaler.

Mangfoldighed
Stort udvalg af grundtyper muligøre den optimale løsning for mange forskellige applikationer.

Energibesparende
Den elektro-mekaniske termostat har en afgørende fordel idet de ikke skal spændingsforsynes.

.

Applikationer

Regulering og overvågning af termiske processer

  • I varme-, air condition- og ventilationanlæg
  • I bygningsautomatik
  • I industrielle anlæg
  • I fjernvarme- og varmevekslere

Beskrivelse

Den store anvendelsesfleksibilitet og mest moderne tilslutningsteknik er nogle af de væsentlige hovedtræk for denne nye elektromekaniske termostatserie fra JUMO.

Termostathusets unikke udformning gør det muligt at anvende termostaten til en hver montageart, eksempelvis for vægmontage med fjernføler, som anlægstermostat direkte på et rør, eller som udførelse med dyklomme. Det hele er i en og samme udførelse hvilket giver stor fleksibilitet og færre varianter på lager.

Typen heatTHERM-AT (byggeform 7+8) har en speciel byggeform for væg- og DINskinnemomtage.
Termostaten nem at montere på en TH35 skinne efter DIN EN 60715 i el-tavler mv. hvilket reducere montagetiden betydelig.

Termostaterne er de første på markedet med „Push-In®“-klemteknik hvilket betyder at ledningsenden enkelt og nemt føres ind i „Push-In®“-klemmen“ og færdig!
Denne elektriske tilslutning er mulig uden brug af værktøj, idet det ikke er nødvendigt at montere kabelbeskyttelsesrør på ledningsenderne. Herved sikres en bedre elektrisk tilslutning, såvel som montagetiden reduceres med 50 % i forhold til konventionelle skrueklemmer.

Grundet denne „Push-in®“-Teknik kan termostaten koble belastninger op til 16 A ved 230 V AC, hvilket betyder at man kan spare installationsomkostninger til hjælperelæer.
Denne nye JUMO heatTHERM-AT serie kan leveres direkte fra lager som en „TR“ temperaturregulator, „TW“ temperaturvagt, „STW“ sikkerhedstemperturvagt eller som „STB“ sikkerhedstemperaturbegrænser som enkelt eller dobbelt termostat.

Termostaternes koblingspunkt- og gentagelses-nøjagtighed ligger helt i top, idet termostaterne er temperaturkompenseret, hvilket betyder at ændringer i omgivelsestemperaturen så at sige ingen indflydelse har på det indstillede setpunkt.

Såvel som „STB“ sikkerheds-temperatur-begrænseren kan resettes < 10 K under indstillet setpunkt hvilket oftest er en tidsmæssig besparelse når kedelanlæget skal sættes i drift efter et eventuelt udfald grundet for høj temperatur.

I forbindelse med disse sikkerhedstermostater, er disse godkendt iht. Trykbeholderdirektivet PED og såvel DIN EN 14597, PED 97/23 og UL samt UL/CSA godkendte.

Dokumentation
Prospekt
Certifikat
Tilbehør

Datablade for produkttilbehør

Lagerartikel (se typeblad for øvrige artikler)
Filter für Verkaufsartikel-Tabelle

Reducer antallet af varer ved at filtrere kendetegn

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator (TR)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator (TR)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator (TR)

Reguleringsområde (TW): -10..+40°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator (TR)

Reguleringsområde (TW): 0..50°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): -10..+40°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..50°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturvagt (STW) eller røggasvagt (ATW)

Reguleringsområde (TW): 20..80°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturvagt (STW) eller røggasvagt (ATW)

Reguleringsområde (TW): 70..130°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 70..130°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 70..130°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturvagt (STW) eller røggasvagt (ATW)

Reguleringsområde (TW): 20..280°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator/Sikkerhedstemperaturvagt (TR/STW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator/Sikkerhedstemperaturvagt (TR/STW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator/Sikkerhedstemperaturbegrænser (TR/STB)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturregulator/Sikkerhedstemperaturbegrænser (TR/STB)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt/Temperaturvagt (TW/TW)

Reguleringsområde (TW): -10..+40°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygnings-rumtermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt/Temperaturvagt (TW/TW)

Reguleringsområde (TW): 0..50°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..200°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 50..300°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturvagt (STW) eller røggasvagt (ATW)

Reguleringsområde (TW): 70..130°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 70..130°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 20..150°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: DIN-skinne-termostat (DR)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 50..300°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..200°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Temperaturvagt (TW)

Reguleringsområde (TW): 0..120°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 50..300°C

Pris på forespørgsel

Grundtype: JUMO heatTHERM-AT / -DR

Byggeform: Påbygningstermostat (AT)

Grundtypesupplement: Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)

Reguleringsområde (TW): 20..150°C

Pris på forespørgsel