Schedule a meeting now

Ulrike Storm

Product Manager Analytical Measurement

Phone:

0661 6003 9660 Make an appointment now

Schedule a meeting now

Matthias Kremer

Market segment manager water and wastewater

Phone:

+49 661 6003 402 Arrange a meeting now

Akvakultur

Vandkvaliteten gør en forskel

Over hele verden opdrættes flere og flere fisk og krebsdyr på kommercielle fiskefarme i såkaldte akvakulturer: i damme, avlsbassiner, netbassiner og netbure. Blandt de forskellige fiskearter er ferskvandsfisk som f.eks. karper og tilapia samt havfisk som laks, brasen, hellefisk og tun særligt velegnede til denne form for opdræt. Akvakultur er i øjeblikket den hurtigst voksende sektor inden for fødevareproduktion. Systemproducenter eller operatører ved, hvor kompliceret og udfordrende fiskeopdræt i akvakulturer er. Vandkvaliteten er den afgørende faktor, som afhænger af pålidelige processer og præcis måleteknologi. Her står JUMO som en pålidelig partner ved din side.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Zuchtbecken

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Net-enclosure systems

Netbursanlæg

Fjernovervågning af havbrug med en systematisk tilgang

I havbrug opdrættes tusindvis af unge fisk op til slagtningsstadiet. En vellykket bestand og et maksimalt udbytte afhænger i høj grad af dyrenes trivsel. En tilstrækkelig iltforsyning er afgørende og skal derfor overvåges løbende. JUMO AQUIS touch S leverer i forbindelse, med den optiske iltsensor JUMO digiLine O-DO kontinuerlige og pålidelige data i real-time. Også temperaturen kan indhentes via sensorens digitale interface. Kontrol af disse to parametre betyder, at man kan drage konklusioner om fiskenes vækstproces og deres foderudnyttelse. På baggrund af disse data kan fodermængderne og -tiderne optimeres og tilpasses fiskebestandenes behov.

Fuld kontrol

med JUMO AQUIS touch S

Det er muligt at tilslutte adskillige sensorer til JUMO AQUIS touch S, og registrere miljøforholdene i og uden for de enkelte bure. Ved at bestemme f.eks. pH-værdi, ledningsevne eller turbiditet, kan man forhindre tilgroning af burene. Takket være cloud løsninger i JUMO AQUIS touch S eller tilslutning af radiobaserede teknologier, er det muligt at foretage en enkel datastyring via styresystemet eller mobile enheder.

JUMO AQUIS touch S

JUMO AQUIS touch S measures and controls a wide range of measured variables

image alt text

Transport af levende fisk

Mobil, verdensomspændende adgang til vigtige måledata

Fisk skal transporteres, så de når frem til deres destination sikkert og forsvarligt. Iltkoncentrationen og temperaturen skal overvåges samtidig i hvert enkelt akvarium. JUMO AQUIS touch-serien kan med dens udvidet JUMO digiLine-funktionalitet, tilsluttes af op til seks JUMO digiLine O-DO digitale iltsensorer. Temperaturen kan tages ved hjælp af den temperaturføler, der er integreret i sensoren.

Lær mere om vores løsninger

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast et fornavn.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast et efternavn.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast dit firmanavn.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast venligst en gade.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast et postnummer.
Dette er et obligatorisk felt. Indtast venligst en by.
Vælg en indstilling
Dette er et obligatorisk felt. Indtast venligst din e-mail-adresse.

Med din henvendelse gav du os en opgave, som vi gerne vil udføre tilfredsstillende. De data, der indsamles i denne sammenhæng, lagres. For at behandle din anmodning tilfredsstillende er det nødvendigt at udfylde alle tilgængelige felter (kun felter markeret med * er obligatoriske) Vi bruger dine data til at behandle din anmodning som en del af forretningsprocessen. Vi videregiver ingen data til tredjeparter. Vi forbeholder os ret til statistisk at evaluere anonyme dataposter.