Kontakt person


Leder af kvalitetssikring

Head Office Danish +4546194666 +4546194666

Kvalitetsstandard

Kvalitet er ikke en tilfældighed

Det er snarere resultatet af et velfungerende system. JUMO udvikler og producerer produkter af høj kvalitet inden for måle-, regulerings- og automatiseringsteknik. På grund af en yderst høj produktionsdybde for en industrivirksomhed, er vi i stand til at producere kvalitet på alle niveauer.

3D røntgen-computertomograf

Moderne teknologi, som f.eks. 3D-røntgencomputertomografer, sikrer den fremragende kvalitet af vores produkter.

Vores certificeringer

DIN EN ISO 9001

Gennemførelsen af vores procesorienterede kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i DIN EN ISO 9001 sikrer vores virksomheds bæredygtige succes. Vi stræber efter at opnå den højest mulige kundetilfredshed gennem en løbende vurdering af kundernes behov og forventninger. Systematisk personaleplanlægning og -udvikling styrker vores medarbejderes bevidsthed om de nødvendige handlinger for at opfylde produktkravene.

Download

Følelse af ansvar

Hos JUMO er kvalitet et ansvar for hver enkelt medarbejder. Den enkelte medarbejder kan opnå løbende procesforbedringer ved hjælp af vores forslagssystem, en idéboks og ledelse på værkstedet.

Professionel

  • 3D-koordinatmålingsmaskine
  • 3D røntgen-computertomografi
  • Rasterelektronmikroskop med EDX
  • Infrarødt spektrometer
  • Prøvebænk til afprøvning af IP-beskyttelsesklasse
  • Maskine til udmattelsesprøvning
  • GTEM-celle til EMC-målinger
  • og meget mere

Certificeret

Vi udvikler og fremstiller produkter, som opfylder vores kunders kvalitetskrav, ved systematisk at planlægge kvaliteten på forhånd. Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til den nyeste DIN EN ISO 9001. Vores mål er at være en trofast og pålidelig partner, som du kan stole på.

Alle vores certifikater kan downloades nederst på siden.


Systematisk tørring af urter

Tørrede krydderurter er ikke kun blevet en uundværlig del af køkkenet. Tørringsprocessen er tidskrævende. Urterne skal behandles skånsomt for at sikre optimal kvalitet og det højest mulige indhold af det aktive stof. JUMO og dens partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG i Reinheim, Tyskland, har udviklet en energieffektiv og variabel løsning.

Læs succeshistorien her

Kundeudtalelser

Thomas Ost, Projekt Manager Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"Med JUMO Engineering har vi fundet en stærk og pålidelig partner for systemløsninger, hvis tekniske ekspertise har overbevist os."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, Projekt Manager
Bernd Becherer, administrerende direktør HOTMOBIL Deutschland GmbH

"For at garantere kvaliteten og pålideligheden af vores produkter, bruger vi kun komponenter af høj kvalitet - og derfor anvender vi JUMO-produkter."

HOTMOBIL Deutschland GmbH
Bernd Becherer, administrerende direktør

Fremragende

Beskedenhed er en dyd, som er meget vigtig for JUMO. Men vi er også selvsikre nok til at reklamere for vores resultater. Vi er især taknemmelige, når andre roser os. Vores succeser og priser gør os glade, fordi de bekræfter vores handlinger.

Vi er stolte over, at vores præstationer som iværksættere og arbejdsgivere samt vores ekspertise inden for brandkommunikation og sensorteknologi bliver anerkendt.


Vores priser

Hessen Champions 2015
german brand award 2017 winner
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Employer SME 2020
Best training company 2022

Vores certificeringer

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Gennemførelsen af vores procesorienterede kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i DIN EN ISO 9001:2015 sikrer vores virksomheds bæredygtige succes. Vi stræber efter at opnå den højest mulige kundetilfredshed gennem en løbende vurdering af kundernes behov og forventninger. Systematisk personaleplanlægning og -udvikling styrker vores medarbejderes bevidsthed om de nødvendige handlinger for at opfylde produktkravene.

Download

Kvalitetssikring i henhold til direktiv 2014/34/EU ATEX (CE2004)

Gennemførelsen af kravene i det europæiske direktiv 2014/34/EU og DIN EN 80079 "Eksplosive atmosfærer - anvendelse af kvalitetssystemer" sikrer, at vores udstyr og beskyttelsessystemer kan anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Et godkendt organ overvåger regelmæssigt kvalitetssikringen for at sikre, at direktivets bilag IV overholdes.

Download

Kvalitetssikring i henhold til direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU (CE0036)

Gennemførelsen af kravene i det europæiske direktiv 2014/68/EU sikrer, at vores anordninger og beskyttelsessystemer kan anvendes som trykbærende udstyr, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Et bemyndiget organ overvåger regelmæssigt kvalitetssikringssystemet for at sikre overensstemmelse med direktiv 2014/68/EU, bilag III, modul D.

Download

Direktiv 2014/32/EU

Gennemførelsen af kravene i det europæiske direktiv 2014/32/EF sikrer, at vores temperaturfølerpar kan anvendes som måleinstrumenter i kategori MI-004 "Varmemåler", når de anvendes i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse. Som producent erklærer vi overensstemmelsen (CE-identifikationsmærkning og metrologisk identifikationsmærkning) af disse temperaturfølerpar, hvor det er nødvendigt, da de opfylder alle relevante krav i direktivet. Et bemyndiget organ overvåger regelmæssigt anerkendelsen af kvalitetsstyringssystemet i henhold til direktiv 2014/32/EU, bilag D.

Download

Den tyske lov om vægte og mål - MessEG

Gennemførelsen af kravene i den tyske lov om mål og vægt (MessEG) sikrer, at vores temperaturfølerpar til kølemålere kan anvendes som måleudstyr, når de anvendes i overensstemmelse med deres anvendelsesformål. Som producent erklærer vi efter behov disse temperaturfølerpars overensstemmelse, da de opfylder alle relevante krav i loven. Et bemyndiget organ kontrollerer regelmæssigt anerkendelsen af kvalitetsstyringssystemet i henhold til den tyske lov om mål og vægt.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Vores DAkkS-kalibreringslaboratorium har gennemført de generelle krav til ekspertise for test- og kalibreringslaboratorier i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025. Anerkendelsen af DAkkS-kalibreringslaboratoriet til kalibreringer inden for temperaturområdet foretages af det tyske nationale akkrediteringsorgan og er underlagt regelmæssig overvågning.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Vores svejseproduktionsfaciliteter har implementeret kvalitetskravene i DIN EN ISO 3834-3 for fusionssvejsning af metalliske materialer. De svejserelaterede betingelser for produktion af trykbærende udstyr, i henhold til det europæiske direktiv 2014/68 EU, er blevet påvist i tilstedeværelse af et anerkendt testanlæg. Anerkendelsen som producent i henhold til AD 2000 Code HP 0 i kombination med DIN EN ISO 3834-3 er blevet certificeret og er underlagt regelmæssig overvågning.

Download

Kinas obligatoriske certifikat (CCC)

CCC er det kinesiske obligatoriske certifikat for forskellige produktgrupper - især tekniske produkter, elektroniske produkter og produkter inden for bilsektoren. Producenter af produkter, der kræver certificering, skal opnå et CCC-mærke for at få lov til at eksportere til Kina. Vores produkter kræver ikke certificering og har ikke brug for et teststempel.

Download

UK-Quality Assurance Notification

Durch die Umsetzung der Anforderungen der UKSI 2016:1107 wird sichergestellt, dass unsere Geräte und Schutzsysteme bei bestimmungsgemäßer Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Durch eine benannte Stelle wird die Übereinstimmung der Qualitätssicherung regelmäßig überwacht.

Download

VDB-certifikat

Den tyske jernbaneindustriforening i Tyskland samler producenter af alle produkter til jernbanedrift under ét tag. Medlemmerne af foreningen er stærkt engageret i en yderst effektiv og bæredygtig jernbanetransportteknologi.

Download