Insert your alternative text
Kalibrering

Trykkalibrering

Det er JUMO's mål at støtte sine kunder gennem hele produktets livscyklus - på tværs af alle produktgrupper og målgrupper. Derfor har trykkalibrering været en del af vores service i mange år. På denne måde får kunderne gavn af vores ekspertise, som vi tilbyder uden ekstra omkostninger, også når vi kalibrerer hele målekæder - også apparater fra andre producenter.

Insert your alternative text

On-site service med årtiers erfaring

For at sikre, at trykmålingsapparaterne i din applikation kan fungere optimalt, anbefaler vi, at både elektriske og mekaniske trykmålingsapparater kalibreres en gang om året. Herved sikres også processikkerhed. Vi udfører meget gerne de nødvendige justeringer, vedligeholdelse, reparationer og rengøringsarbejde for dig.

Akkrediteret kalibrering af det mekaniske måletryk on-site:

Negativt og positivt overtryk i området fra -1 til 600 bar


Vores serviceydelser

 • Måling af absolut tryk
 • Relative trykmålinger
 • Måleområder fra -1 til +600 bar
 • Mindste relative trykområde ved 1 mbar/100 Pa
 • Nøjagtigheder fra 0,100 %, afhængigt af trykområdet
 • Kalibrering i henhold til DKD-R 6-1:2014 eller DIN EN 837:1997
 • Udstedelse af et kalibreringscertifikat (dokumentation af kalibreringsresultaterne)
 • Påføring af en kalibreringsetiket på kalibreringsobjektet
 • Justeringer og visning af de målte værdier, der er fundet før justeringerne
 • Vedligeholdelse, reparation og rengøring


Dine fordele

 • Producentekspertise inden for trykmålingsudstyr af høj kvalitet
 • Kalibrering af hele målekæder - også af apparater fra andre producenter
 • Komplet service fra en enkelt leverandør
 • International sammenlignelighed og anerkendelse af akkrediterede kalibreringer forhindrer omkostninger som følge af flere bedømmelser
 • Færre produktdefekter eller tilbagekaldelser
 • Større tillid hos kunderne til kvaliteten af dine produkter og tjenester

Din kontaktperson


Trykkalibrering

Head Office Danish +4546194666 +4546194666