Ekspertise og styrker

Fra glastermometeret til Industri 4.0

I sine tidlige dage koncentrerede JUMO sig om temperaturmålingsteknologi. I dag er den Fulda-baserede familievirksomhed verdensmarkedsleder inden for industrielle temperaturføler til varmemålere samt en højteknologisk leverandør af innovative produkter inden for måle-, regulerings- og automatiseringsteknologi. JUMO har lige fra begyndelsen været i bevægelse og har altid været engageret i innovation uden at tilsidesætte den tradition, der danner grundlaget for virksomhedens snart 75-årige succeshistorie. Denne forankring har en afgørende indflydelse på virksomhedskulturen.


Principper som pligt og flid samt troværdighed og tillid er ikke tomme ord - vi lever op til disse værdier. Kunder over hele verden stoler på den kvalitet og pålidelighed, som JUMO og dets produkter leverer.

Samtale situation

Produktionsafdelingen og salgsafdelingen arbejder hånd i hånd for at sikre din succes.

Hænder med JUMO indskrunings-modstandstermometer

Resultatet af den fælles indsats er den bedste løsning på en måle- og reguleringsopgave.

Komplet målekæde fra en enkelt kilde - lavet efter mål

Produkternes høje kvalitet skyldes en høj produktionsdybde. Næsten alle nødvendige produktkomponenter fremstilles internt. Samtidig opnår JUMO en meget høj grad af fleksibilitet i forhold til kundernes ønsker. Disse bliver behandlet individuelt, hvis der ikke findes nogen passende løsning i det brede produktsortiment. Den tætte udveksling med kunderne betyder, at porteføljen hele tiden udvides med yderligere løsninger til mange forskellige brancher. Dette gælder ikke kun for de enkelte apparater på et anlæg. JUMO's udvikling fra komponentleverandør til systemleverandør gør det muligt for JUMO at levere din komplette målekæde fra en enkelt kilde.

En høj grad af fleksibilitet kræver også en høj grad af innovationskraft, hvilket afspejles i det faktum, at 8 % af JUMO's medarbejdere er involveret i udvikling. Eksportprocenten på 54 % beviser, at måle-, regulerings- og automatiseringsteknologi fra Fulda er populær på verdensplan.


Hos JUMO findes der intet, der hedder "solgt og glemt". Vi støtter vores kunder gennem hele produktets levetid.

Support i hele produktets levetid

JUMO er "mere end sensorer+automatisering". Dette afspejles både i produktsortimentets bredde og fleksibilitet og i den individuelle støtte, der ydes til kunderne i deres applikationer. I modsætning til det udbredte motto "sælg og glem" følger JUMO sine kunder fra udvikling til efterfølgende serviceydelser gennem hele produktets levetid. Desuden arbejder JUMO i tætte og langsigtede partnerskaber med sine kunder om specifikke løsninger.

JUMO fokuserer på tillid, pålidelighed, bæredygtighed, loyalitet og respekt i sit samspil med kunder, leverandører og medarbejdere. Dette er grundlaget for en langsigtet, solid vækst, der langt overstiger kortsigtede salgs- og indtjeningsmål. Det er grunden til, at JUMO ikke følger enhver trend, men i stedet træffer beslutninger om fremtidige muligheder på baggrund af omhyggelige analyser og vurderinger. Fokuseringen på den højteknologiske sektor samt på fremtidsbrancher som energi, miljø og automatisering er resultatet af sådanne beslutninger.

En solid læretid kvalificerer de unge medarbejdere til at fortsætte med at udvikle teknologiske innovationer i fremtiden.

En læretid som grundlag for succes

Kvalitet og pålidelighed samt fleksibilitet og udvikling kræver en stor ekspertise. JUMO sikrer og udvider begge dele gennem en høj grad af medarbejderloyalitet og en fremragende læretid. Med 1300 medarbejdere i Fulda-regionen er virksomheden en af de største arbejdsgivere i regionen. Vi er stolte af lange ansættelsesperioder og en lærepladskvote på 7,7 %, som ligger langt over branchegennemsnittet på 5 %.

JUMO har i årtier samarbejdet med universiteter, og tilbyder også jævnligt praktikpladser samt mulighed for at skrive et speciale til en bachelor- eller kandidatgrad, hvilket ofte fører til fastansættelse. Dette skaber nye muligheder for fagfolk, for regionen og for ens egen innovationsevne.


Udviklingen fortsætter

JUMO er dybt forankret i regionen med sin forsknings- og udviklingsafdeling i Fulda og i alle datterselskaberne verden over med sine 2400 medarbejdere. Det brede produktsortiment giver en høj grad af beskyttelse mod branchekriser. Resultatet er en følelse af sikkerhed og potentiale for yderligere udvikling. Det er baseret på organisk vækst, som har vist sig at være en god forretning i familievirksomheden. Efter at JUMO havde tidoblet sin arbejdsstyrke fra 1952 til 1970 (fra 100 til 1000), blev det første datterselskab grundlagt i Belgien i 1971. Derefter ekspanderede JUMO og JUMO Danmark blev grundlagt i 1982 og er kontinuerligt vokset og udviklet sig til solidt datterselskab med et godt kundegrundlag.


JUMO oplever en sund vækst uden opkøb, især på vækstmarkeder som Indien og Sydamerika.

Yderligere internationalisering er rettet mod markederne i Indien og Sydamerika, hvor JUMO ser et stort potentiale. Det internationale produktionsnetværk med de etablerede produktionscentre i Rumænien og Kina vil også blive udvidet yderligere. Fulda-regionen er ved at blive et højteknologisk udviklingscenter, som koncentrerer sig om nye industrier som f.eks. behandling af Vand og spildevand.