Kammerofen Kammerovn

Diskontinuerlig varmebehandling

Mange industrielle processer kræver diskontinuerlig varmebehandling. Det er lettere at skabe og opretholde optimale procesbetingelser i lukkede systemer som f.eks. varme- og tørreskabe eller kammerovne. Nogle anvendelser kræver absolut uigennemtrængelighed (f.eks. i gas- og vakuumovne), som har brug for denne form.