District heating distribution station and house connection Fjernvarmeforsyningsstation Hustilslutning

Varme- og køletermostater

Varme- og køletermometer er et måleapparat til måling af energien hos en forbruger. Beregningen omfatter måling og beregning af mediets volumenstrøm og temperaturforskellen mellem strøm og returstrøm. 2 mulige anvendelser er i fjernvarmedistributionsstationer eller på husets tilslutning. JUMO tilbyder koordinerede temperaturfølere og et bredt udvalg af monteringssteder til dette formål.