Groundwater treatment

Most of our drinking water comes from groundwater. Here you can find process-based measurement technology for the treatment of drinking water from groundwater. In the graph you can see the different steps required for the treatment of drinking. Click the process for which you need the measurement technology. Based on a selection the JUMO product portfolio for your process will be shown. Using the accurate description, you will find different JUMO solutions for the machines and systems that are used in drinking water treatment.

Vandbrønd

2 Løsninger

Grundvandet er den kilde, hvorfra vi udvinder vores drikkevand. For at sikre en pålidelig overvågning af drikkevandet måles og overvåges forskellige parametre. En af de vigtigste parametre er pH-værdien.

Koagulering og flokkulering

3 Løsninger

Floculering er en proces i drikkevandsbehandling til at reducere eksisterende turbiditet. Her koaguleres yderst fine partikler fra vandet. Ud over turbiditet skal niveauet og flowet af indholdet i flokkuleringsanlægget måles og overvåges.

Sedimentation

2 Løsninger

Det faste materiale og de turbiditeter, der dannes som følge af flokkuleringen, kan isoleres ved sedimentering. Her overvåges vandkvaliteten via ledningsevne og pH-værdi. Hvis pH-værdien er optimeret til flokkulering af organiske og ikke-organiske materialer, justeres den igen efter flokkuleringsseparationen og før filtrering.

Filtrering

Trykmåling

Filtrering beskriver den proces, hvorved en blanding af fast materiale og væske i vand eller spildevand kan adskilles eller isoleres ved hjælp af filtre. Trykovervågning før og efter filteret er nødvendig for at opnå en effektiv filtrering.

Desinfektion

Måling af klor

Desinfektion enten fjerner eller dræber mikroorganismer fra vandet. Klor er det mest almindeligt anvendte desinfektionsmiddel til behandling af drikkevand. I henhold til reglen "så meget som nødvendigt og så lidt som muligt" skal koncentrationen og doseringen af klorindholdet overvåges konstant.

Vandtank

Niveaumåling

Det behandlede drikkevand opbevares i lagertanke. Niveauet i disse tanke skal overvåges konstant. Tankene skal jo hverken være tomme eller flyde over, men der skal sikres en effektiv drikkevandsforsyning.