Kleiner Tannenbaum im Wald
Socialt ansvar

Iværksættervirksomhed baseret på etiske principper

Som en ejerledet familievirksomhed er det en naturlig del af vores virksomhedsfilosofi at tage hensyn til etiske principper i vores iværksætteraktiviteter, og i vores indbyrdes omgang med hinanden. Som mangeårigt medlem af ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) er det en selvfølge, at vi i 2010 skriftligt har nedfældet dette ved at underskrive ZVEI's adfærdskodeks og dermed officielt forpligtet os til at overholde de etiske principper.

Charter om mangfoldighed

"Mangfoldighed som en mulighed" er princippet i Mangfoldighedscharteret, som er et initiativ fra tyske virksomheder til at fremme mangfoldighed. Mangfoldighed betyder her, at alle medarbejdere værdsættes uafhængigt af køn, nationalitet, etnisk oprindelse, religion eller ideologi, handicap, alder, seksuel orientering eller identitet.

For os er disse ting utvivlsomt en del af et respektfuldt samspil med hinanden. De praktiseres i vores dagligdag. Ved at underskrive charteret om mangfoldighed har vi også offentligt forpligtet os til at fremme et klima af accept og gensidig tillid i vores virksomhed.

Charter om mangfoldighed

Underskrevet dokument

Download

Mennesker i alle aldre og med alle baggrunde arbejder for JUMO i hele verden.

Adfærdskodeks - gælder på verdensplan

Adfærdskodeksen gælder globalt og er baseret på internationalt gældende aftaler som f.eks. FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Den følger også Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder samt principperne i Rio-erklæringen om miljø og udvikling.

Download

Vi ønsker at bevare den smukke natur, som findes her i Rhön-området.

Har du yderligere spørgsmål?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915