Køletårn

Kølevandsbehandling

I mange tekniske processer opstår der ubrugt varme, f.eks. i datacentre og kraftværker. Procesvarmen skal afledes for at beskytte mennesker, anlæg og produkter mod denne varmeenergi. Fordampningskøleanlæg, også kendt som køletårne, udfører denne funktion. Da kølevand har tendens til at blive tykkere under fordampningen på grund af opløsning af saltet og faste stoffer, og da det er en grobund for organismer (alger, patogener), skal vandkvaliteten overvåges permanent.