Insert your alternative text
Ansvarlig eksport

Eksport kontrol

Eksporterende virksomheder er forpligtet til at kontrollere, om varer, der skal eksporteres, er underlagt handelsrestriktioner (f.eks. gældende embargoforordninger). Der må kun handles frit med eksportvarer, hvis de enkelte landes sikkerhedsinteresser og befolkningernes fredelige sameksistens ikke bringes i fare.Forvaltning af eksportoverholdelse

JUMO GmbH & Co. KG overholder denne forpligtelse. Vi har indført et Export Compliance Management-system, som er tilpasset vores koncern. Vi tager bevidst afstand fra ulovlige salgsprocesser som f.eks. deltagelse i aktiviteter til udvikling, produktion og distribution af nukleare, biologiske og kemiske våben samt bæreraketter. Vi sikrer den størst mulige grad af retssikkerhed i alle import- og eksportprocesser ved at klassificere vores produkter i henhold til de gældende varelister, kontrollere bestemmelseslandet for eventuelle embargoforordninger, gennemgå slutkunderne i henhold til sanktionslisterne og spørge ind til brugen af vores produkter.


Eksportkontrolafdelingen yder central støtte til koncernen både i Danmark, Tyskland og i resten af verdenen. Vores team står til enhver tid til rådighed for at rådgive dig om dette emne. Vi står også til rådighed for alle henvendelser om eksportkontroldeklarationer eller revisioner af sanktionslister. Du kan kontakte os telefonisk på nedenstående telefonnumre eller pr. e-mail til exportcompliance@jumo.net.


Lær mere

Erklæring om eksportrestriktioner

Nogle JUMO-produkter er også underlagt eksportkontrolrestriktioner (f.eks. EF-forordningen om dobbelt anvendelse). Et "produkt med dobbelt anvendelse" kan indgå i både en civil og en militær sammenhæng. Det er derfor nødvendigt at indhente en tilladelse fra det tyske forbundskontor for økonomi og eksportkontrol (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) for visse eksportprojekter. I "Erklæring om eksportrestriktioner" kan du finde ud af, hvilke produkter, der er berørt.

Download

Erklæring om eksportkontrol

JUMO og dets leverandører har en fælles forpligtelse til altid at overholde de lovmæssige krav på eksportkontrolområdet og til at sikre en konsekvent håndhævelse af disse krav. Derfor forventer vi af vores leverandører, at de rettidigt afleverer en eksportkontrolerklæring. Du kan finde ud af præcis, hvilke data der kræves, på vores formular. Hvis du har brug for en langtidsleverandørerklæring fra os, bedes du kontakte os via følgende e-mail: LLE_Anforderung@jumo.net.

Download