Insert your alternative text
Kalibrering

Fugtighedskalibrering

JUMO støtter sine kunder gennem hele produktets livscyklus. Derfor kan vi naturligvis også kalibrere vores sensorer til måling af luftfugtighed. Dette skal gøres regelmæssigt for at sikre, at måleapparaterne fungerer i overensstemmelse med deres tekniske data og dermed fungerer optimalt.

Nøjagtig måling af luftfugtighed er vigtig

Hvis luft eller forskellige materialer udsættes for fugt, har fugtigheden indflydelse på mange af deres egenskaber. Det er vigtigt at overvåge og måle fugtighedsniveauet, hvis man skal undgå virkninger som kondensering, korrosion, skimmelvækst, skævhed og forurening af produkterne.

Fugtigheden skal måles i industrier, der producerer og sælger fødevarer, farmaceutiske produkter, kemikalier, brændstoffer, træ, tekstiler og papir. Museer, kunstgallerier, datacentre, hospitaler, forskningslaboratorier og fabrikanter af halvledere er andre institutioner/virksomheder, for hvem det er afgørende at måle luftfugtigheden.

Akkrediteret kalibrering af fugtighedsmålinger:

  • Hygrometer til direkte måling af luftfugtighed, også med transmitter og datalogger i laboratoriet
  • Temperatur- og klimaskabe (luftfugtighed) i laboratoriet og on-site

Vores serviceydelser

  • Kalibrering i henhold til de gældende DKD-retningslinjer
  • Udstedelse af et kalibreringscertifikat (dokumentation af kalibreringsresultaterne)

Dine fordele

  • International sammenlignelighed og anerkendelse af akkrediterede kalibreringer forhindrer omkostninger som følge af flere vurderinger
  • Færre produktfejl eller tilbagekaldelser
  • Større tillid hos kunderne til kvaliteten af dine produkter og serviceydelser

Din kontaktperson


Kalibreringsfugtighed

Teams Service +4546194666 +4546194666