Image alt text 1

Image description 1

Image alt text 2

Image description 2

Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfiguration fundet. Kontakt systemadministratoren.

 
Casestudie - Bruine de Bruin

Vandbehandling med omvendt osmose

JUMO har for nylig leveret forskellige måle- og reguleringsenheder til et projekt med et RO-anlæg.

Opgave

I dette casestudie vil vi se på optimeringen af et RO-anlæg hos vores kunde Bruine de Bruin i Aalsmeer. Formålet med denne RO-anlægget er at opnå brugbart kølevand til industrien. Bruine de Bruin har været producent af forskelligt vandbehandlingsudstyr siden 1965 og har ligesom JUMO et verdensomspændende distributionsnetværk.


Casestudie Bruine de Bruin

Løsning

Omvendt osmose

Membranteknologien til omvendt osmose fungerer ved hjælp af en trykforskel på to sider af en semipermeabel membran. Denne membran har evnen til at adskille de stoffer, der findes i vandet, såsom salte, tungmetaller, bakterier, vira og skimmelsvampe. Omvendt osmose er en miljøvenlig metode. Der bruges ingen kemikalier.

RO-installationen

Et RO-anlæg fra Bruine de Bruin forsynes med anaerobt kildevand, som ledes gennem anlægget under det nødvendige tryk. Såkaldte "candle-filtre" bruges til at holde ekstern forurening ude af RO-anlægget og forhindre rørbrud. Vandet tvinges gennem et eller flere aflange elementer - også kendt som "candles" - i en trykbeholder. Det sker udefra og ind, så partiklerne fanges på ydersiden. Disse filtre overvåges af en differenstrykmåling. En centrifugalpumpe bringer derefter vandet op på det ønskede arbejdstryk, så membranerne effektivt kan adskille vand og salte ved hjælp af omvendt osmose.


Til det formål brugte Bruine de Bruin JUMO MIDAS tryksensor.

Resultat

Valg af membran og vandanalyse

Den nødvendige research går forud for leveringen af ethvert RO-anlæg. Først tages der hensyn til kundens specifikke ønsker. Derefter foretages der en analyse af det tilgængelige vand ("fødevand"). Der findes mange typer vand: havvand, brøndvand, vand fra hanen, spildevand eller overfladevand. Hver vandtype er forskellig og stiller specifikke krav til vandbehandlingsteknologien. Afhængigt af behandlingen anvender Bruine de Bruin forskellige typer membraner, der bl.a. er egnede til postevand, brakvand, havvand eller spildevand.
Ud over valget af membran er vandanalyse uundværlig for ethvert RO-anlæg. Designet af det nødvendige RO-anlæg bestemmes blandt andet af den tilsigtede kapacitet og vandets kvalitet. For at opretholde den korrekte vandkvalitet i RO-anlægget brugte Bruine de Bruin sensorteknologi fra JUMO.

Niveauovervågning

Vandniveauet i en rentvandsbeholder, der fyldes af RO-anlægget, overvåges løbende ved hjælp af niveausensorer. Under niveauovervågningen overføres det målte tryk til niveausensorens målesystem som et standardsignal. Dette signal er lineært proportionalt med den stigende væskesøjle i rentvandsbeholderen. Til denne opgave brugte Bruine niveausensorer fra JUMO. Kernen i JUMO MAERA niveausensoren er den piezoresistive målecelle, der udmærker sig ved sin høje belastningskapacitet og garanterer en sikker, pålidelig og temperaturbestandig måling. Den integrerede beskyttelse mod omvendt polaritet i strømforsyningen beskytter måleinstrumentet mod skader og sikrer maksimal sikkerhed under opstart.

Trykovervågning

De "candle filters", der er installeret i RO-anlægget overvåges ved hjælp af differenstrykmåling. Til dette formål brugte de Bruin JUMO MIDAS-tryksensoren. Denne tryksensor tilbyder en langsigtet målestabilitet på <0,2% og er nem at installere, både mekanisk og elektrisk. Denne tryktransmitter har en fuldautomatisk måle- og kalibreringsenhed og tilbyder en diagnostisk funktion på koblingskredsløbet. Med Quickon-klemmeteknologien sikrer fjederkontakterne en pålidelig elektrisk forbindelse, selv i tilfælde af store temperatursvingninger. Denne elektriske forbindelse reducerer installationstiden og de dermed forbundne omkostninger betydeligt.