En ren løsning

Succeshistorie: rensning af industrivand

Vakuumdestillationsanlæg beskytter miljøet

I mange processer bruges vand som hjælpemiddel - hvad enten det er ultrarent vand i skylle- og rensningsanlæg, kølevand eller som opløsning til behandling af kemikalier i galvanisering eller syrebad. Forurenet spildevand fra produktionen opsamles normalt i tanke, hvor det dekontamineres, filtreres og eventuelle kemikalier neutraliseres på en ofte tidskrævende og kostbar måde. Flere og flere industrier er nu særligt opmærksomme på den uundgåelige dannelse af dette spildevand. JUMO stod også over for udfordringen med at modernisere sit eget forældede, traditionelle spildevandssystem fuldstændigt.

Opgave

Systemet bestod af et opsamlingsbassin og en batchbehandlingsenhed, hvor pH-værdien blev hævet med kalkmælk, og dekontamineringen af chromat blev udført med natriumdithionit. De faste stoffer blev separeret ved hjælp af en kammerfilterpresse. Ulemperne ved denne løsning var bl.a. høje personaleomkostninger og store mængder farligt affald i form af ubrugeligt slam.

En del af JUMO-spildevandsanlægget

Løsning

Derfor besluttede JUMO at anskaffe et vakuumdestillationsanlæg til den generelle sanering af dette område. I denne proces bliver spildevandet først fordampet under undertryk ved ca. 85 grader Celsius. Dernæst komprimerer en dampkompressor vanddampen til normalt tryk (ved ca. 120 grader Celsius). Vanddampen kan derefter levere den overskydende energi til fordampning af spildevandet igen. Destillatet returneres til produktionsområderne som industrielt vand af ren vandkvalitet.

Den nye løsning gør også brug af JUMO-måleteknologi. En vigtig kerneparameter er pH-værdien. De cykliske temperatur- og trykændringer og en driftstemperatur på 95 grader Celsius på pH-installationens målepunkt stiller særligt høje krav til pH-elektroden. Derfor anvendes JUMO tecLine HY af høj kvalitet med en membran af zirkoniumdioxid. Det særlige design på indersiden samt en speciel højtemperatur- og højtryksgelelektrolyt sikrer, at målingerne er pålidelige.

JUMO tecLine pH-elektroden betjenes ved hjælp af en ny JUMO digiLine digital transmitter. Den er skruet direkte på elektrodehovedet, så den digitaliserer de målte værdier tæt på selve målepunktet. Sensor og målehoved udgør en enhed, så længe pH-elektrodens bærende del er i funktionsdygtig stand. Hvis den når slutningen af sin naturlige levetid, kan det elektroniske hoved fortsætte med at blive brugt med en ny elektrode. Andre målestørrelser i denne type anlæg omfatter tryk og temperatur. Det er her, den elastiske JUMO dTRANS p30 tryktransmitter og JUMO Pt100 modstands temperaturføleren kommer ind i billedet.

Eksternt billede af vakuumdestillationsanlægget hos JUMO

Vakuumdestillationsanlægget er udstyret med JUMO-teknologi

Interiørbillede af vakuumdestillationsanlægget hos JUMO

Et kig ind i vakuumdestillationsanlægget hos JUMO

Resultat

For JUMO har valget af en vakuumdestillationsenhed vist sig at være en god idé. Den sparer omkring 95 procent af energien sammenlignet med atmosfærisk destillation. Da JUMO genererer overskydende energi gennem solenergi og sine egne kraftvarmeværker, giver den implementerede vandenergiproces også mening ud fra et energimæssigt synspunkt. Vi var i stand til at konstruere det nye anlæg, så det var betydeligt mere kompakt. Der er stort set ingen forurenende stoffer, og der er kun en IBC-beholder til opsamling af kondensatet.  Da destillatet returneres til produktionsområderne som industrivand af ren vandkvalitet, spares værdifulde ressourcer, og vores miljø beskyttes.