Succeshistorie: kompostering

På sikker grund

Kompostering er den biologiske proces i næringsstofkredsløbet, hvor organisk materiale, der er let genanvendeligt, nedbrydes af bakterier og svampe under påvirkning af atmosfærisk ilt. I processen frigives der ud over kuldioxid også vandopløselige mineraler som nitrater, ammoniumsalte, fosfater og kalium/magnesiumforbindelser, der fungerer som gødning. I dag er kompostering ikke længere noget, der kun finder sted i folks haver, men udføres hovedsageligt i stor skala af lokale kommuner. I Tyskland findes der mere end 1000 komposteringsanlæg til dette formål.

Kompostierung

Opgave

Ifølge data fra det tyske statistiske kontor blev omkring 14 millioner tons bioaffald i 2011 komposteret eller fermenteret i biogasanlæg og efterfølgende genanvendt på jorden i Tyskland. Den tyske bioaffaldsforordning specificerer, at de foreskrevne temperaturer for alle partier i en kompostering skal dokumenteres. Beviset er nødvendigt, fordi farlige mikroorganismer med sikkerhed elimineres som følge af temperaturen i materialet. Disse data skal altid være tilgængelige for "Bundesgütegemeinschaft Kompost" (forbundskompostforeningen). Temperaturkurven skal registreres under den hygiejniske behandling ved hjælp af konstant og ikke-invasiv direkte temperaturmåling i det materiale, der behandles. Desuden skal temperaturen registreres automatisk. Ofte udføres denne temperaturkontrol manuelt af operatørerne på komposteringsanlæggene. Omkostningerne til personale er tilsvarende høje.

JUMO Wtrans B bliver brugt i en dynge

Løsning

Under komposteringen skal en temperatur på mere end 55 °C virke på hele massen, om muligt i en sammenhængende periode på 2 uger, eller 65 °C i løbet af 1 uge. Behandlingstemperaturen skal måles og dokumenteres med jævne mellemrum - mindst én gang pr. arbejdsdag. Apparater, der anvendes til temperaturmåling, skal kalibreres regelmæssigt - mindst en gang om året - og kalibreringen skal dokumenteres. Kun hvis dokumentationen af den indirekte proceskontrol til enhver tid kan efterprøves, kan den fremstillede kompost betragtes som hygiejnisk ufarlig. Ofte udføres denne temperaturkontrol manuelt af operatørerne på komposteringsanlæggene. Omkostningerne til personale er tilsvarende høje. Bortskaffelsesudbyderen "GfA Lüneburg - gkAöR" har valgt automationssystemet JUMO mTRON T og de trådløse temperaturfølere JUMO Wtrans B. Som et resultat overvåges processen helt automatisk og dokumenteres på en manipulationssikker måde.

Komposteringsanlæg JUMO Wtrans

Antenne til JUMO Wtrans-modtager

JUMO Wtrans set forfra

JUMO Wtrans-løsning

Projektets resultater

Foruddefinerede standardskærme reducerer opstartstiden for brugeren betydeligt. Hele processen med temperaturovervågning og dokumentation er nu meget enklere for GfA Lüneburg takket være den implementerede løsning.