Air conditioner/heat pump

Frostbeskyttelse

Det er en meget vigtig opgave at beskytte klimaanlæggets yderside mod kondens- og frostskader. Her tilbyder JUMO den ideelle løsning - en termostat, som er udviklet specielt til dette formål.

Vores løsning til frostbeskyttelse

Produktkataloger til varme- og klimaanlægsteknologi

Enkel løsning til frostbeskyttelse

Frostbeskyttelsestermostat fra JUMO

Klimaanlæggets yderside er beskyttet mod kondensvand og frostskader af en særlig frostbeskyttelsestermostat. JUMO frostTHERM-AT/-DR reagerer allerede ved en "frostvej" på 30 cm på grund af kapillærledningens snoede forløb over den udvendige komponent. Hvis den forudindstillede temperatur opstår på en sådan vej, tænder termostaten den valgte varmeenhed eller slukker for anlægget.

Din kontakt


Markedssegmentchef Opvarmning og klimaanlæg

Stefan Nehm-Pavlovski +4546140410 +4546140410