district heat distribution station and house connection

Installations lokationer

Installationsmulighederne for varme- og kølemålere kan være meget forskellige. Afhængigt af nominel bredde, flowhastighed og driftstemperatur er der behov for forskelligt tilbehør eller installationssæt. Der skelnes også mellem direkte montering af temperaturfølerne og montering i dyklommer.

Vores installationsmuligheder for varme- og køletermometer

Produktkataloger til varme- og klimaanlægsteknologi

Optimal installation for nøjagtige måleresultater

Ideel placering af temperaturfølerpar med installationsmuligheder fra JUMO

JUMO leverer de ideelle installationsmuligheder ved hjælp af dyklommmer, kugleventiler, ventiler og meget mere for at placere temperaturfølerparrene på det rigtige sted i processen. Dette gøres for at beskytte RTD-temperaturfølerne og for at skabe ideelle målebetingelser.

Din kontakt


Markedssegmentchef for temperaturføler til varmemåler

Michael Hansen +45 4614 0412 +45 4614 0412