District heating distribution station and house connection

Temperaturmåling

Temperaturmåling spiller en afgørende rolle, når man opgør energiomkostningerne med en varme- eller kølemåler. Temperaturfølerne i frem- og returflow er parret gennem en særlig proces, så de kan registrere de mindste temperaturforskelle. Alle normative krav (det europæiske direktiv om måleinstrumenter eller nationale bestemmelser) skal være opfyldt for kommercielle transaktioner.

Vores løsninger til temperaturmåling

Produktkataloger til varme- og klimaanlægsteknologi

Perfekt koordineret med hinanden

Optimale målinger af varmemængder med temperaturfølerpar fra JUMO

Temperaturfølerparrene i JUMO HEATtemp-serien er optimalt koordineret med hinanden enten med et terminalhoved eller et forbindelseskabel. RTD-temperaturfølerne er specielt udviklet til de små temperaturforskelle i varme- og kølemålere, hvilket gør det muligt at anvende dem f.eks. på fjernvarmeforsyningsstationer.

Din kontakt


Markedssegmentchef for temperaturføler til varmemåler

Michael Hansen +45 4614 0412 +45 4614 0412