Exhaust gas temperature monitoring

Overvågning af udstødningsgastemperatur

En hyppig driftsform for fastbrændelskedler er bivalent drift med en kondenserende kedel. Her skal en overvågning af røggassens temperatur sikre, at kun ét system ad gangen anvendes til energiproduktion.

Termostaten til logning af røggas

Produktkataloger til varme- og klimaanlægsteknologi

Sikker logning af røggasser

JUMO heatTHERM-AT er løsningen

JUMO heatTHERM-AT-termostaten anvendes som en termostat til logning af røggastemperaturen (ATW) til nøjagtig måling og pålidelig afbrydelse. Den er optimalt designet til de nye kedeltyper. Hvis der ved bivalent drift af en fastbrændselskedel og en kondenserende kedel opnås en røggastemperatur på 80 °C, låses den kondenserende kedel via ATW'en.

Din kontakt


Markedssegmentchef Opvarmning og klimaanlæg

Stefan Nehm-Pavlovski +4546140410 +4546140410