Level measurement

Niveau måling

Både en differenstryktransmitter og 2 tryktransmittere kan bruges til niveaumåling i gærings- og lagertanke. En trådløs tryktransmitter har en række fordele, f.eks. at enheden på toppen af tanken ikke behøver at blive tilsluttet separat.

Anbefalet løsning til niveaumåling

Konstant kontrol af niveauet

Vores løsning til niveaumåling

For at sikre, at du altid har styr på niveauet i gærings- og lagertanken, bør det måles med JUMO DELOS SI. JUMO Wtrans p-tryktransmitteren med trådløs datasender til den tilsvarende JUMO Wtrans-modtager. Den kan f.eks. anvendes på tanken for at spare dyrt kabelføring til trykmålingen.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415