Overvågning af differenstryk

Differenstrykovervågning

Urteseperation i en klassisk seperationskeddel er grundlæggende en mekanisk metode, hvor der dannes et filtreringslag af skallerne gennem målrettet recirkulation af mæsken. Herigennem filtreres mosten. For at filtreringen er effektiv, kan filterkagen løsnes ved hjælp af skæreskiverne i seperationskedlen. Højden på skærene og bevægelseshastigheden styres bedst ved hjælp af differenstryk.

Anbefalet løsning til måling af differenstryk

Den optimale bevægelse med det rigtige tryk

Vores løsning til måling af differenstryk i urtseperationskedlen

JUMO dTRANS p20 DELTA-tryktransmitteren, som er perfekt til brug i fødevareproduktionen, måler pålideligt differenstryk. Det betyder, at højden på skærene samt bevægelseshastigheden i seperationskedlen kan styres optimalt og dermed sikre en perfekt filtrering af mosten og øllets kvalitet.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415