Temperature monitoring

Temperaturovervågning

For at få en effektiv urtseperationsproces er temperaturen i mæsken også afgørende. Det skyldes, at når temperaturen stiger, falder urtens viskositet, og det betyder, at seperationen kan foregå hurtigere. Temperaturen bør dog ikke overstige 80 °C, så enzymet amylase forbliver aktivt.

Proces data
seperations temperatur max. 80 °C

Anbefalet løsning til temperaturovervågning

Perfekt temperatur for viskositet og enzymer

Vores løsning til temperaturovervågning

Den elektroniske JUMO DELOS T temperaturafbryder holder temperaturen i urtseperationskedlen konstant. Ved hjælp af temperaturen holdes mosens viskositet så lavt som muligt, så seperationsprocessen går hurtigere. Frem for alt sikrer den hygiejniske temperaturafbryder dog, at en temperatur på 80 °C ikke overskrides, således at enzymet amylase forbliver aktivt, hvilket er afgørende for processen.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415