Flow monitoring

Flowovervågning

Kølevandets flow styres via øllets temperatur. Jo højere denne er, jo hurtigere strømmer vandet gennem køleren. Den perfekte målemetode til denne anvendelse er magnetisk-induktiv flowmåling. Desuden overvåges dataene af en logger, hvilket også er meget vigtigt for sporbarheden.

Proces data
Isvandets temperatur 1 til 2 °C
Driftstryk 10 bar
Differenstryk 2 til 4 bar

Anbefalet løsning til flowovervågning

Følg strømmen for optimal køling

Løsning til overvågning og logning af flow

Selv om flowhastigheden hovedsagelig afhænger af øllets temperatur, anbefaler vi at overvåge flowet konstant med JUMO flowTRANS MAG H01 flowmeter. Der anbefales også at logge værdierne. Her anvender vi JUMO LOGOSCREEN 600 digitale logger, som ikke kun registrerer værdierne, men også udløser alarmer eller andre funktioner i tilfælde af f.eks. for hurtig eller for langsom øl-flow.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415