Concentration measurement

Koncentrationsmåling

For at CIP-processen kan udføres hurtigt og pålideligt, skal koncentrationen af rengøringsmidlerne overvåges. Dette sker ved at måle ledningsevnen ved hjælp af en induktiv føler.

Anbefalet løsning til måling af ledningsevne

Koncentration under kontrol

Vores løsning til måling af ledningsevne

JUMO CTI-750 understøtter CIP ved hjælp af præcis måling af ledningsevne. På grundlag af de målte værdier kan den optimalt styre koncentrationen af dine rengøringsmidler og dermed sikre en problemfri proces. Et omfattende alternativ, der går videre end koncentrationsovervågning, er JUMO AQUIS touch S i forbindelse med f.eks. JUMO tecLine Ci ledningsevne-sensor.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415