Flow measurement

Flowmåling

Sideløbende med ledningsevnen er flowet af de enkelte miljøer også vigtigt. CIP-processerne kan optimeres ved hjælp af transmittere og controllere, som overvåger og styrer flowet og vandkvaliteten.

Anbefalet løsning til flowmåling

En smidig proces takket være flowet

Vores løsning til flowmåling og -styring

JUMO flowTRANS MAG H10 flowtransmitteren måler og doserer flowet af CIP-midlerne under rengøringen. Det betyder, at du har mulighed for at styre rengøringsprocessen præcist og perfektionere den.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415