Level measurement

Niveau måling

Påfyldningsniveauet skal måles i alle CIP-tanke, således at det sikres, at der er adgang til syrer og ludemidler. Her kan en grænseværdiovervågning og reguleringsfunktioner anvendes til at styre enheder som ventiler eller pumper for at regulere væskemængden.

Anbefalet løsning til niveaumåling

Optimal tilgængelighed i CIP-anlægget

Vores løsning til niveaumåling i CIP-tanke

Vi anbefaler JUMO DELOS SI, som ikke kun måler og viser niveauet. Tryktransmitteren kan også tænde eller slukke for en pumpe ved hjælp af minimums- og maksimumsværdier og dermed sikre niveauet i CIP-anlægget.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415