pH value measurement

Måling af pH-værdi

Målingen af pH-værdien spiller en vigtig rolle i CIP-processen. Det skyldes, at kun neutraliseret vand kan ledes ud i afløbskanalerne. pH-værdien skal derfor måles, og vandet skal om nødvendigt neutraliseres.

Anbefalet løsning til pH-måling

Sikker neutralisering

Vores løsninger til måling af pH-værdi

Til overvågning af pH-værdien anvendes JUMO tecLine HY pH-kombinationselektroderne. JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 eller JUMO AQUIS touch S anvendes efter behov som transmittere og controllere. Sidstnævnte kan også logge andre måleparametre digitalt. Det betyder, at neutralisering kan automatiseres.

Kontaktperson


Markedssegmentchef for mad og drikkevarer

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415