Pressuring monitoring

Trykovervågning

Toiletsystemerne i moderne jernbanekøretøjer er adskilt fra det omgivende miljø. I disse lufttætte systemer, fører undertryk spildevand og afføring til spildevandstanken. Trykmåling er uundværlig for en pålidelig drift.

Vores produktanbefalinger til trykovervågning

Trykmåling i forbindelse med bortskaffelse af spildevand

En ren løsning med undertryk

For at sikre en problemfri skylning i det lufttætte toiletsystem, måles anlæggets driftstryk i trykluftforsyningsledningen. Undertrykket og overtrykket overvåges også i mellemtanken under skyllecyklussen. Her anvendes tryktransmitteren JUMO MIDAS S06.

Kontakt


Markedssegmentchef Jernbaneteknologi

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847