Illustration of a tank ship with measurement technology

Niveau måling

Niveaumåling er obligatorisk i tanke. Der stilles dog særlige krav til niveauswichtere og niveautransmittere i marineindustrien. Når de anvendes i gas- og olietanke, kræves der også Ex-godkendelse. JUMO NESOS opfylder de høje krav, der stilles til tankskibe.

Produktanbefaling til niveaumålinger

Pålidelig niveaumåling med JUMO NESOS

Konstante niveauer garanterer sikkerhed

Pålidelig niveaumåling er afgørende i tanke for at kontrollere påfyldning og tømning og for at sikre optimal fordeling mellem tankene. På denne måde forbliver skibet i balance, selv når det er delvist tømt. JUMO anvender JUMO NESOS-serien til niveaumåling i olie- og flydende gastanke. Denne serie måler og har de nødvendige godkendelser til skibsbygning og Ex-områder.

Din kontakt


Markedssegmentchef skibsbygning

Mattias Jönsson +4642386296 +4642386296