Ballast water management

Skibe fyldes med ballastvand efter at have tømt spildevand eller aflæsning af last for at opretholde deres balance. Det tages fra de lokale farvande og udledes i havnen, når det lastes igen. Vandet skal behandles for at forhindre, at ballastvandet og planter, dyr, vira og mikroorganismer, det indeholder, skader økosystemerne.

Produktanbefalinger til vandrensning

Håndtering af ballastvand med JUMO

Måle- og reguleringsteknologi beskytter verdens økosystemer

Når skibe (delvist) losser eller udleder spildevand, sørger ballastvand fra lokale farvande for at skabe balance. Når det derefter udledes igen i en anden havn, kan det lokale økosystem blive alvorligt skadet, f.eks. af fremmede dyr, planter, vira og andre mikroorganismer. Derfor skal den internationale konvention om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter hurtigst muligt overholdes, og ballastvandet skal behandles i overensstemmelse hermed. JUMO tilbyder måle- og reguleringsteknologi til forskellige processer i forbindelse med ballastvandshåndtering, som er godkendt til skibsfart.