Securing the water quality in ballast water tanks

Vandkvalitetskontrol

Det er vigtigt at overvåge vandkvaliteten, når man behandler ballastvand. Til dette formål måles både pH-værdien og ledningsevnen. For at kontrollere disinficeringen af ballastvandet, måles også frit klor. Med JUMO kan du måle, regulere og registrere alle applikationer til behandling af ballastvand.

Produktanbefalinger til vandkvalitssikring

Beskyttelse af akvatiske økosystemer i hele verden

Pålidelig måling af pH-værdi, ledningsevne og frit klor

Til væskeanalyse af ballastvand, måler JUMO's sensorer og følere pålideligt pH-værdi, ledningsevne og frit klor i ballastvand. På denne måde sikrer du, at kravene i ballastvandsbestemmelserne med hensyn til den generelle vandkvalitet, saltindholdet og især andelen af virus og mikroorganismer overholdes. Den vellykkede ballastvandsrensning kan også reguleres med JUMO-teknologien og registreres til kontrolformål.

Få mere at vide om regulering og registrering her

Din kontakt


Markedssegmentchef skibsbygning

Mattias Jönsson +4642386296 +4642386296