Water quality monitoring in the production of drinking water on ships

Vandkvalitetskontrol

Der gælder strenge hygiejnebestemmelser for drikkevand, og derfor skal vandkvaliteten overvåges nøje. Ud over pH-værdien måles også det frie klor, som bruges til at desinficere vandet. JUMO tilbyder et omfattende system med intelligente følere og sensorer til dette formål.

Proces data
pH-værdi 6.5 til 9.5
Frit klor max. 0.3 mg/l

Produktanbefalinger for den bedste vandkvalitet

Rent drikkevand takket være JUMO

System til vææskeannalyse sikrer rent drikkevnd ombord

JUMO AQUIS touch S multikanals måleinstrumentet er systemets kerne til rent drikkevand fra havvand. Ud over at måle pH-værdien og det frie klor, regulerer det doseringen af pH-neutralisering og desinfektionen. I det omvendte osmosesystem kan måleværdierne af tryk og ledningsevne også behandles og logges her.

Din kontakt


Markedssegmentchef skibsbygning

Mattias Jönsson +4642386296 +4642386296