Drinking water treatment on board a ship

Niveau måling

For at undgå overløb i rensningsanlægget, overvåges vandstanden permanent i de forskellige vandbehandlingsprocesser. Dette sikrer også en jævn vandfordeling og en optimal udnyttelse af anlægget. Til dette formål anvender JUMO niveauføler fra JUMO MAERA-serien - naturligvis med GNV DL-godkendelse.

Produktanbefaling til niveaumåling

Niveaumåling gøres nemt med JUMO

Pålidelig niveauovervågning med JUMO

Vi anbefaler JUMO MAERA S29 SW til pålidelig overvågning af niveauet i spildevandsbehandling. Niveauføleren i titanium måler niveauet kontinuerligt ved hjælp af hydrostatik for at forhindre overløb. DNV-GL-godkendelsen bekræfter dens egnethed til anvendelser inden for skibsfart.

Din kontakt


Markedssegmentchef skibsbygning

Mattias Jönsson +4642386296 +4642386296