Wastewater treatment on board of a ship

Vandkvalitetskontrol

Ved spildevandsrensning måles processens succes på vandets kvalitet. Denne bestemmes af ledningsevnen og pH-værdien. JUMO leverer både følere, sensorer og controlleren til dette formål: JUMO AQUIS touch P/S med visualiserings- og datalogning.

Proces data
pH-værdi 6.0 til 8.5

Produktanbefalinger til vandkvalitetssikring

Rent spildevand takket være JUMO

Komplette systemer til væskeanalyse

Med et bredt udvalg af følere, sensorer og det modulære multikanals måleinstrument JUMO AQUIS touch P/S, tilbyder JUMO den komplette løsning til væskeanalyse. Systemet måler, datalogger og overvåger de forskellige målte variabler. Det kan f.eks. også regulere doseringen af syrer og baser til neutralisering af vandet.