Flow measurement using a flowmeter and a display/controller.

Flowmåling

For at koaguleringsprocessen kan foregå optimalt, skal vandet strømme gennem flokkuleringsanlægget i den helt rigtige mængde. Derfor måles flowet ved hjælp af en elektromagnetisk flowmåler, som viser og kontrollerer værdierne.

Vores løsning til flowmåling

Go with the flow...

JUMO sikrer flowet i flokkuleringsanlægget

JUMO tilbyder en komplet løsning, der omfatter en måleenhed og en controller/indikator til måling af flowet i flokkuleringsanlægget. I dette tilfælde måler JUMO flowTRANS MAG S01 flowet pålideligt. Værdierne vises på JUMO di 308, hvorfra de kan overvåges og styres.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415