Level measurement using a level probe and a display/controller

Niveau måling

Der skal være en vis mængde vand i de enkelte bassiner i filtreringsanlægget, for at processerne kan køre uden problemer. På denne måde kan vandet løbe fra det ene bassin til det næste, når en proces er afsluttet.

Vores løsning til niveaumåling

Altid nok vand i flokkuleringsanlægget

JUMO produkter sikrer flokkuleringsprocessen

Niveaumåling i flokkuleringsanlægget foretages ved hjælp af JUMO MAERA F27-niveausonden. JUMO di 308, som både kan være indikator og controller, viser den pågældende værdi. På den måde kan niveauet nemt overvåges og styres, hvilket sikrer, at processerne i flokkuleringsanlægget kører optimalt.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415