Chlorine measurement

Måling af klor

De amperometriske måleceller til frit klor, klordioxid og ozon er særligt velegnede til måling af desinfektionsmidlet. Doseringen kan styres nøjagtigt ved hjælp af en transmitter/controller. Det er også nødvendigt at registrere alle de målte værdier på en pålidelig måde.

Vores løsning til måling af klor

JUMO garanterer sundt drikkevand

Pålidelig måling og registrering af klor

For at desinficere vandet, måler JUMO mere end klorindholdet med JUMO tecLine klor-elektrode. Den kan også bruges til dossering af klor, hvor JUMO LOGOSCREEN 600 er en manipulationssikker overvågning og logning af alle værdier.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415