pH measurement in the sedimentation plant

pH-måling

Ud over ledningsevne er pH-værdien naturligvis en vigtig målestok for, om vandet er af drikkevandskvalitet. pH-værdien er også afgørende for flokkuleringen af organisk og ikke-organisk materiale, der aflejres under sedimenteringsprocessen.

Vores løsning til måling af pH-værdi

Måling af pH-værdien i sedimenteringsprocessen

overvågning af ph-værdien for at sikre stabile behandlingsprocesser

Måling og styring af pH-værdien under sedimentering sker ved hjælp af JUMO tecLine pH-elektroder og JUMO dTRANS pH 02 transmitter/controller. Denne løsning kan bruges til at kontrollere pH-værdien ved flokkulering, sedimentering og efterfølgende filtrering.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415