Level measurement using a level probe and an indicator/controller

Niveau måling

Niveauet i vandreservoirerne skal naturligvis overvåges for at undgå overfyldning. Men tomme tanke kan også skabe huller i vandforsyningen, hvilket ville få alvorlige konsekvenser. Derfor er en pålidelig niveaumåling en garanti for en stabil vandforsyning.

Vores løsning til niveaumåling

Altid nok vand i tanken

JUMO sikrer vandforsyning

Til niveaumåling i vandreservoiret tilbyder JUMO niveaumålere i kombination med en indikator eller controller. I dette tilfælde måles niveauet pålideligt af JUMO MAERA S26-niveausonden, der sender et tilsvarende signal til JUMO di 308-indikatoren. Måleværdier, der skal kontrolleres, kan registreres, arkiveres og evalueres på en nem og manipulationssikker måde med JUMO LOGOSCREEN-seriens digitale dataloggere.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415