Level measurement with level probe and indicator/controller

Niveau måling

Niveauet i drikkevandsbrønden måles for at sikre optimal flowhastighed og udnyttelse af pumpen. Niveauet er altid under kontrol ved brugen af niveaufølere og controllere fra JUMO.

Vores løsning til niveaumåling

Pålidelig måling af niveau

Takket være JUMO har vandbrønden altid vand nok

Til niveaumåling i vandbrønde tilbyder JUMO niveaumålere i kombination med displayenheder eller controllere. Niveauet måles pålideligt af JUMO MAERA S28 niveauføleren (type 404392), som transmitter et tilsvarende signal til JUMO dTRANS AS 02. Controlleren eller indikatoren viser værdien og kan om nødvendigt styre pumperne.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415