Control and recording

Styring og optagelse

Hygiejne i fordampningskøletårne er særdeles vigtigt og er siden januar 2015 blevet reguleret af det tekniske direktiv VDI 2047, blad 2. Det skyldes, at mennesker er døde (legionærsygdom) på grund af vækst af bakterier (legionellose) i køletårne. For at sikre, at dit kølevand er sikkert, og at det kan dokumenteres, anbefaler vi JUMO AQUIS touch S. Flerkanal controlleren kan både registrere alle måleparametre i processen samt styre doseringen af biocid og afsaltningsprocessen.

Vores løsning til kontrol og datalogning

Komplet løsning til behandling af kølevand

Vores komplette løsning til datalogning og kontrol

JUMO AQUIS touch S er en omfattende løsning til overvågning og styring af kølevandskvaliteten. Måling, visning, styring og logning foregår i én central enhed, som erstatter transmittere/controllere og digitale dataloggere for hver enkel af de forskellige måleparametre (pH, turbiditet, ledningsevne, klor eller brom). Til dette formål er der mange analoge indgange og koblingsudgange til rådighed. Op til 8 analoge måleparametre og 6 binære signaler registreres på en manipulationssikret måde. De vises tydeligt i deres kronologiske rækkefølge på 5,5" skærmen. Forskellige grænseflader gør det muligt at tilslutte et industrielt modem eller andre digitale systemer.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415