Desalination

Konduktivitetsmåling

Hvis der fordamper vand i køletårnets vandkredsløb, stiger koncentrationen af de resterende salte konstant. Det øgede saltindhold kan overvåges med et måleapparat til elektrolytisk ledningsevne for at forhindre denne proces. Transmitter og controller JUMO AQUIS 500 Ci er sammen med JUMO ecoLine Ci ledningsevne- og temperatursensor perfekt til kontrol af afsaltning takket være sine koblingskontakter.

Proces data
Ledningsevne < 3000 μS/cm

Vores løsning til afsaltning

Pålidelig ledningsevnemåling modvirker et for stort saltindhold

Vores løsning til kontrol af afsaltning

Når vandet fordamper i køletårnene, udfældes det opløste salt og heri findes risikoen for et for stort saltindhold. På grund af den øgede ionkoncentration, kan denne effekt måles og opfanges via vandets ledningsevne. Til denne opgave kan vi, tilbyde dig manipulationssikker måle- og reguleringsteknik i form af JUMO ecoLine Ci ledningsevneelektroden og JUMO AQUIS 500 Ci. Hvis du ønsker at logge flere måleværdier samtidig, såsom pH, turbiditet, klor eller brom, anbefaler vi JUMO AQUIS touch S, som erstatter transmittere og controllere til andre måleparametre og kan integreres i digitale systemer.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415