Liquid analysis

Væskeanalyse

Ligesom det er tilfældet med drikkevand og svømmebassinvand, er det vigtigt at kende og sikre vandets hygiejniske tilstand, når det gælder kølevand. Siden 2015 er denne prioritering også blevet fastlagt i det tekniske direktiv VDI 2047, blad 2. Analysen foretages ved hjælp af pH-værdi og turbiditet. Til dette formål leverer JUMO kombinationselektroderne JUMO tecLine ph og JUMO ecoLine NTU samt transmitterne/controllerne JUMO AQUIS 500 pH og JUMO AQUIS RS. Sidstnævnte kan også erstattes med JUMO AQUIS touch S, hvorved anlæggets kontrol- og registreringsfunktioner udvides.

Proces data
pH-værdi 7 til 8.5
Redoxpotentiale 330 til 500 mV

Vores løsninger til væskeanalyse

Vi sikrer rent kølevand

Vores løsning til væskeanalyse i køletårnet

Sensorer, transmittere og controllere bruges til at forhindre vækst af bakterier og alger samt sikre kølevandets kvalitet. Disse måler pålideligt turbiditeten og pH-værdien, så vandet kan behandles med biocid eller desinfektionsmiddel. Her kan doseringen styres efter behov. Om nødvendigt kan der også anvendes yderligere elektroder til klor eller brom til logning af vandbehandlingen.

Kontakt en rådgiver


Markedssegmentchef Vand og spildevand

Mikkel Frode Jensen +4546140415 +4546140415