Chlorine measurement

Måling af klor

For at minimere uønskede biprodukter under desinfektionen, tilpasses betingelserne (klormængde, temperatur, pH-værdi) i overensstemmelse hermed. Desuden kan indholdet af desinfektionsmidlet bestemmes ugentligt. I svømmebassinger ligger det ideelle klorindhold mellem 0,3 og 0,6 mg/l (frit klor). De amperometriske måleceller for frit klor, klordioxid og ozon er sammen med transmitteren og controlleren JUMO AQUIS 500 AS særlig velegnede til denne opgave.

Proces data
Frit klor 0.3 til 0.6 mg/l

Vores komponenter til klormåling

Svømning for et bedre helbred

Korrekt doseret desinfektionsmiddel takket være præcis klormåling

En central opgave for måle- og reguleringsteknikken i svømmebassiner er desinfektion af vandet. Her overvåges ud over den generelle vandkvalitet (redox- og pH-værdi) også koncentrationen af frit klor. Dette muliggør en præcis dosering af desinfektionsmidlet, så svømmere kan nyde en dukkert uden risiko for bakterier eller irritation af hud og øjne. Måling og kontrol foretages på den centrale måleplade i svømmebassinet.