pH measurement

pH-måling

pH-værdien er en af de vigtigste parametre for svømmebassinvand og bør ideelt set ligge mellem 7,2 og 7,8. pH-værdier, der er for lave eller for høje, forårsager forskellige problemer som f.eks. korrosion samt hud- og øjenirritation. JUMO tilbyder følgende løsning til overvågning af pH-værdien: JUMO tecLine pH-elektroder i forbindelse med JUMO dTRANS pH 02 transmitter og controller.

Proces data
pH-værdi 7.2 til 7.8

Vores komponenter til pH-måling

Vores løsning til sikkert svømmebassinvand

Et pH-neutralt plask takket være JUMO

pH-værdien er en af de vigtigste måleparametre inden for svømmebassinteknologi. Den skal være konstant for at kunne bestemme redoxpotentialet - og dermed vandets kvalitet. Hvis den stiger eller falder væsentligt, kan det medføre korrosion eller irritation af hud og øjne. pH-værdien måles og reguleres på den centrale svømmebassin-måleplade, hvortil JUMO leverer pålidelige komplette løsninger med elektroder, transmittere, controllere, displays og digitale dataloggere.