Kalibrering

DAkkS-kalibrering - Hvad du bør vide

Det har aldrig været vigtigere at optimere produktionsprocesser, forbedre produktkvaliteten og øge anlæggets output end i dagens VUCA-verden. DAkkS-kalibrering er en af de vigtigste nøgler til at nå disse mål. Find ud af mere om DAkkS-kalibrering og dens fordele!

Indholdsfortegnelse

Hvad er en DAkkS-kalibrering?

Forkortelsen DAkkS står for Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, som er ansvarlig for akkreditering af kalibreringslaboratorier i Tyskland. Betegnelsen "DAkkS-kalibrering" henviser i daglig tale til en kalibrering, hvor resultaterne kan spores tilbage til nationale standarder. Denne kalibrering udføres af et akkrediteret kalibreringslaboratorium. Det betyder, at laboratoriet arbejder i henhold til definerede kvalitetsstandarder og er anerkendt af DAkkS.

I henhold til hvilke retningslinjer udføres en DAkkS-kalibrering?

Kalibreringen er baseret på internationalt anerkendte kalibreringsretningslinjer såsom DKD-direktivet DKD-R 5-1 (German Calibration Service). På den måde er kalibreringsresultaterne internationalt sammenlignelige og i overensstemmelse med anerkendte standarder. Samtidig garanteres kvaliteten og sporbarheden af kalibreringer.

Hvad er forskellen mellem DAkkS-kalibrering og DKD-kalibrering?

Før 2010 blev kalibreringer i Tyskland udført i overensstemmelse med specifikationerne fra Deutscher Kalibrierdienst (DKD). Med grundlæggelsen af DAkkS blev DKD integreret i DAkkS, så DKD-kalibrering svarer til nutidens DAkkS-kalibrering. De to begreber bruges ofte i flæng.

Hvad foreskriver DIN EN ISO/IEC 17025:2018?

DIN EN ISO/IEC 17025 specificerer kravene til test- og kalibreringslaboratorier. Den dækker forskellige områder, herunder medarbejdernes ekspertise, brugen af egnede test- og kalibreringsmetoder, målingernes sporbarhed til anerkendte standarder, kontrol af måleusikkerheder, kvalitetssikring og overvågning af måleinstrumenter. Den opstiller også krav til rapportering af resultater, herunder præsentation af måleusikkerheder og andre relevante oplysninger.

Hvordan fungerer en DAkkS-kalibrering?

DAkkS-kalibrering udføres i henhold til standardiserede kalibreringsprocedurer. Først undersøges eller vurderes den måleenhed, der skal kalibreres, for dens kalibreringsevne. Derefter udføres kalibreringer ved hjælp af referencestandarder med høj præcision. De målte værdier sammenlignes med de kendte værdier for referencestandarderne og dokumenteres.

Hvordan dokumenteres resultaterne af DAkkS-kalibreringen?

Når DAkkS-kalibreringen er afsluttet, modtager enhedsejerne et kalibreringscertifikat. Det indeholder detaljerede oplysninger om den kalibrerede enhed, de udførte kalibreringer og kalibreringsresultaterne. Kalibreringscertifikatet fungerer som bevis for kalibrering, der kan spores til nationale standarder og kan fremvises i tilfælde af kvalitetsrevisioner eller kundeforespørgsler.

Example of calibration certificate DAkkS, page 1

Example of calibration certificate DAkkS, page 1

Example of calibration certificate DAkkS, page 2

Example of calibration certificate DAkkS, page 2

Findes der forskellige DAkkS-kalibreringer?

Kravene til DAkkS-kalibrering kan variere afhængigt af målestørrelsen og måleinstrumentet. De kan også variere med hensyn til de anvendte kalibreringsprocedurer, referencestandarder og måleusikkerheder. Det er derfor tilrådeligt at vælge et kalibreringslaboratorium, der er specialiseret i den pågældende enhedstype.

Hvor ofte skal en DAkkS-kalibrering udføres?

Hyppigheden af DAkkS-kalibrering afhænger af forskellige faktorer, såsom kravene i standarderne, producentens specifikationer og de specifikke anvendelsesforhold for måleenheden. Rekalibreringsperioden bestemmes af brugeren. Som regel anbefales en årlig rekalibrering for at sikre, at måleinstrumenterne fortsat fungerer nøjagtigt. Det er vigtigt, at brugeren kender sit måleapparats historik og om nødvendigt forlænger eller forkorter rekalibreringsperioden for at sikre, at måleapparatet også overholder apparatets specifikationer mellem rekalibreringsperioderne.

For hvem er DAkkS-kalibrering obligatorisk?

I mange brancher - f.eks. bilindustrien, sundhedssektoren eller fødevareproduktionen - er nøjagtige målinger afgørende. Når alt kommer til alt, kan forkerte målinger føre til kvalitetsproblemer, sikkerhedsrisici eller juridiske konsekvenser. Kalibrering foretaget af et akkrediteret kalibreringslaboratorium sikrer, at måleinstrumenterne overholder de gældende standarder og krav, så de leverer nøjagtige resultater. Hvis en standard eller et direktiv kræver "målte værdier, der kan spores til nationale standarder", er DAkkS-kalibrering altid at foretrække, da et DAkkS-kalibreringscertifikat, i modsætning til ISO-kalibrering, allerede betragtes som et bevis.

Hvad er fordelene ved DAkkS-kalibrering?

Selv virksomheder, for hvem DAkkS-kalibrering ikke er obligatorisk, drager fordel af den høje målenøjagtighed ved kalibrering i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025. På den måde kan de lettere nå deres interne og eksterne kvalitetsmål og bestå audits mere pålideligt. Ekstra omkostninger til gentagne audits og tilbagekaldelser på grund af dårlig kvalitet kan undgås.

Hvad er forskellen mellem en DAkkS-kalibrering og en ISO- eller fabrikskalibrering?

Ud over DAkkS-kalibrering, som er øverst i kalibreringshierarkiet, er der andre kalibreringsprocedurer til rådighed:

ISO-kalibrering

ISO-kalibrering udføres af specialiserede kalibreringslaboratorier i overensstemmelse med standarderne fra International Organization for Standardization (ISO). Kravene til kvalitetsstyringssystemer og teknisk ekspertise i kalibreringslaboratorier er defineret af ISO 9001. Dette sikrer ensartet kvalitet og sporbarhed til den såkaldte originale standard. Hvis en DAkkS-kalibrering ikke er absolut nødvendig, ikke er tilgængelig for målestørrelsen eller ikke ønskes af omkostningsmæssige årsager, kan kalibreringen derfor også udføres i overensstemmelse med ISO 9001. Kalibreringscertifikaterne er dog ikke internationalt gyldige.

Fabrikskalibrering

Fabrikskalibrering eller producentkalibrering udføres af producenten af måleinstrumentet. Apparatet kalibreres før levering til kunden for at sikre, at det lever op til de angivne specifikationer. Fabrikskalibreringen kan bruges som et referencepunkt til at kontrollere enhedens målinger. Det skal dog bemærkes, at fabrikskalibrering generelt ikke tilbyder den samme sporbarhed til normer og standarder som DAkkS-kalibrering.