Fjernvarmeforsyningsstation

Fjernvarme anvendes i stigende grad i byområder til at forsyne bygninger med rumvarme og varmt vand. Her kommer varmen direkte fra producenten eller et opsamlingssted og distribueres i fjernvarmeforsyningsstationer direkte til forbrugerne. Her anvendes koordinerede temperaturfølerpar med tilbehør til måling af energiforbruget.

Vores løsning til fjernvarmeforsyningssstationen

Produktkataloger til varme- og klimaanlægsteknologi

Koordinerede temperaturfølere og de egnede monteringssteder

Vores løsning til varme- og køletermometer

Energiforbruget bestemmes på de forsyningsstationer, hvor fjernvarmen distribueres til forbrugerne. Grundlaget er den nøjagtige måling af temperaturforskellen. Derfor er de indsatte temperaturfølerpar fra JUMO specielt forbundet til hinanden i en særlig proces. JUMO leverer også de passende dyklommer og monteringssteder til optimal placering af RTD-temperaturfølerne.