Urtseperation

Under urtseperationen adskilles maltskallerne, det brugte korn, fra urten. Her fungerer det brugte korn som et filter. Mosten pumpes og recirkuleres i kredsløbet, indtil der er dannet et filtreringslag af skallerne. Omrøreren styres ved hjælp af trykdifferentialet, så filtreringen er effektiv.

Vores produktanbefalinger til din opgave

Optimale betingelser for urtseperationsprocessen

Løsninger til overvågning af tryk og temperatur

Den ideelle proces er at styre omrøreren i urtseperationen ved hjælp af trykdifferentialet. JUMO tilbyder pålidelig og fuldstændig hygiejnisk trykmålingsteknik til dette formål. Temperaturen overvåges også permanent for at sikre optimale enzymatiske processer. De målte værdier er grundlaget for den automatiserede styring af hele processen i bryghuset, som dermed sikrer en ensartet kvalitet af øllet.